Shihan Nik and Sensei Joy Cujic

Intensive training group with Shihan Gorai and Shihan Filho

Mt.Mitsumine training 2014 

People of Kyokushin


‚ÄčIntensive Training Course Tokyo with Shihans Gorai, Corrigal and Uytenboughaart